Tag Archives: Πυρηνική Φυσική

Μετάθεση μαθήματος Πυρηνική Φυσική Ι

Λόγω κατάληψης του Τμήματος Φυσικής, το μάθημα “Πυρηνική Φυσική Ι” που ήταν προγραμματισμένο να διδαχθεί την Παρασκευή 13.10.2017 μετατίθεται ως έκτακτο για την ερχόμενη Τρίτη 17.10.2017 και ώρες 12’00-15’00 στην αίθουσα Κωτσάκη.

Θέματα εργασιών στην “Πυρηνική Φυσική Ι”

Στον κατάλογο που παρατίθεται παρακάτω αναφέρονται προτάσεις θεμάτων για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Πυρηνική Φυσική Ι”. Διευκρινίζονται τα εξής:

 • Οι εργασίες είναι ατομικές. Δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία 2 ή περισσοτέρων ατόμων στο ίδιο ακριβώς θέμα
 • Οι εργασίες που παρατίθενται ακολούθως θα επιβλεφθούν αποκλειστικά από εμένα. Αντίστοιχα, ο κ. Στυλιάρης θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των θεμάτων που προτείνει ο ίδιος
 • Οι εργασίες θα ανατεθούν με χρονολογική προτεραιότητα αίτησης. Σε κάποια από τα θέματα υπάρχει πολλαπλότητα.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ την επίσημη εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνει καμία εργασία δεκτή.
 • Ο επιβλέπων θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της εργασίας με τακτικές συναντήσεις, τουλάχιστον 3-4 εντός του εξαμήνου
 • Θ1: Σκέδαση Rutherford και ανάλυση με Πυρηνικές Αντιδράσεις (NRA)
  • Σύντομη περιγραφή: Στο θέμα αυτό θα αναλυθούν πειραματικά δεδομένα από ακτινοβολήσεις στόχων με δέσμες πρωτονίων ή δευτερίων στον επιταχυντή βαρέων ιόντων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
  • Θ1.1 / Ανάλυση δεδομένων με τον κώδικα προσομοίωσης simΝRA (windows)
  • Θ1.2 / Ανάπτυξη κώδικα Monte Carlo για την προσομοίωση του πειράματος
  • Απαιτούμενα / Θεωρία NRA, γνώσεις Monte Carlo (για το Θ1.2), κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel, LoggerPro), γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 3 (2 για Θ1.1, 1 για Θ1.2)
 • Θ2: Προτυποποίηση αντιδράσεων (γ,n) σε πυρήνες με αστροφυσικό ενδιαφέρον
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα πραγματοποιηθούν συστηματικοί υπολογισμοί με τον κώδικα TALYS σε περιοχή ενεργειών με αστροφυσικό ενδιαφέρον για την εκτίμηση των ενεργών διατομών αντιδράσεων φωτονικής ενεργοποίησης.
  • Απαιτούμενα / Χρήση TALYS σε πλατφόρμα Linux, κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel, LoggerPro), γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 3
 • Θ3: Δυναμικό ΝΝ / θωράκιση πιονίων
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα αναζητηθούν θεωρητικά πρότυπα για την επίπτωση του νέφους πιονίων και θα διερευνηθούν φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
  • Απαιτούμενα / Γνώση αγγλικών, Mathematica ή Matlab/Octave ή κάποια γλώσσα προγραμματισμού
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 2
 • Θ4: Ραδιενεργές Δέσμες – Εργαστήρια παραγωγής εξωτικών ισοτόπων
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα πραγματοποιηθούν υπολογισμοί με τον κώδικα LISE++ (windows), με τον οποίο θα βρεθούν οι παράμετροι των μαγνητικών φακών και οπτικών στοιχείων για την παραγωγή δεσμών εξωτικών ισοτόπων
  • Απαιτούμενα / Γνώση αγγλικών, LISE++
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 2
 • Θ5: Χρόνοι ημιζωής – Σχήμα πυρήνα
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα αναζητηθεί η εξέλιξη του σχήματος ενός αποδιεγειρόμενου πυρήνα μέσω της εκτίμησης της τετραπολικής ροής μετάβασης, Qt, η οποία θα υπολογιστεί από διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα χρόνων ημιζωής.
  • Απαιτούμενα: Πρότυπο των φλοιών, λογιστικά φύλλα ή γλώσσα προγραμματισμού, κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel,
   LoggerPro)
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ6: Πυρηνικός μαγνητισμός / Διαταραγμένες γωνιακές κατανομές
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα διερευνηθεί η επίπτωση στη γωνιακή κατανομή των εκπεμπόμενων φωτονίων που προκύπτει κατά την αποδιέγερση πυρήνων που έχουν υποστεί την επίδραση ισχυρών μαγνητικών πεδίων.
  • Απαιτούμενα: γνώση python ή άλλης γλώσσας προγραμματισμού, τεχνική monte carlo, γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ7: Παράγοντες μορφής νουκλεονίου
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα διερευνηθούν παράμετροι που επηρεάζουν τον παράγοντα μορφής (form factors) του νουκλεονίου μέσω υπολογισμών
  • Απαιτούμενα: γνώση προγραμματισμού ή Mathematica/Matlab/Octave, γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ8: Θέμα σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
  • Δίνεται η δυνατότητα να προτείνει ο/η ενδιαφερόμενος/η κάποιο θέμα που εμπίπτει στην περιοχή της Πυρηνικής Φυσικής και των εφαρμογών της σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή το πλαίσιο διεκπεραίωσης της εργασίας θα οριστεί με σαφήνεια στην αρχή της ανάληψης του θέματος.

Πτυχιακές εργασίες

Εν όψει του τέλους της εξεταστικής περιόδου και του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά και του γενικότερου σχεδιασμού ερευνητικών δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος/εξάμηνο πληροφορώ τους πιθανούς/ές ενδιαφερόμενους/ες ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα θεμάτων για πτυχιακές εργασίες. Αν υπάρχει ενδιαφέρον παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου το αργότερο ως τις 10 Ιουλίου.

Πιθανά θέματα είναι:
– Θεωρητική μελέτη αντιδράσεων (p,p’γ) μέσω υπολογιστικών προτύπων
– Μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος με ανιχνευτή HPGe υψηλής διακριτικής ικανότητας
– Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης καταγραφής επιπέδων ραδιενέργειας
– Υπολογισμοί χαρακτηριστικών διέγερσης Coulomb σε αντιδράσεις κάτω από το φραγμό
– Μελέτη ευθυγράμμισης μαγνητικών υποκαταστάσεων σε αντιδράσεις α-transfer
– Μελέτη πόλωσης σε μετρήσεις με την τεχνική κεκλιμμένου στόχου (tilted-foil)
κ.ά.

Επίσης σε συνεργασία με συναδέλφους από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα τεχνολογίας υλικών για αντιδραστήρες σύντηξης (JET,ITER). Για τα συγκεκριμένα θέματα απαιτείται να έχετε λιγότερα από 10 μαθήματα για πτυχίο και γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 7.50

Εισαγωγική διάλεξη Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής

Στο πλαίσιο της άσκησης των φοιτητών στο Εργαστήριο Κορμού ΙΙ, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγική διάλεξη που αφορά στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (Ασκήσεις Π1-Π4). Η διάλεξη είναι διαθέσιμη στην παρακάτω παραπομπή:
PDF

Ώρες γραφείου και εργασίες για Πυρηνική Φυσική

Εν όψει της επικείμενης εξέτασης τονίζονται τα εξής

 • Ώρες γραφείου αύριο (Τρίτη 09.02.2016) 11-14’00 για ερωτήσεις/απορίες κτλ
 • Τετάρτη δε θα δεχθώ ερωτήσεις
 • Όσοι έχετε εργασίες ενημερώνω ότι καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τρίτη 16.02.2015 ΚΑΙ ΟΧΙ πέρα από αυτήν. Αν θέλετε να τις διορθώσω, το αργότερο ως αύριο θα πρέπει να μου τις έχετε στείλει ηλεκτρονικά.

Καλή επιτυχία

 

Επαναληπτικό μάθημα Πυρηνικής

Αγαπητοί μου φοιτητές

Το τελευταίο μάθημα “Πυρηνική Φυσική” για την Κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19.01.2016 στη γνωστή αίθουσα. Λόγω του χαρακτήρα επανάληψης όλων αυτών που διδάχθηκαν στο πρόσφατο εξάμηνο (και παρά τις όποιες αναβολές/καθυστερήσεις από αθέμιτους παράγοντες) παρακαλείστε να συγκεντρώσετε τις απορίες σας προς συζήτηση.

Σημειώνεται ακόμη, ότι όσοι έχετε αναλάβει εργασίες η προθεσμία κατάθεσης έχει μετατεθεί για τη Δευτέρα 15.02.2016. Δε θα γίνει για οποιονδήποτε λόγο δεκτή εργασία μετά από την ημερομηνία αυτή.

Με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος. Καλή επιτυχία!

 

Εργασίες Πυρηνικής Φυσικής

Ενημερώνω όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ανανεωθεί τόσο το περιεχόμενο όσο και η δομή της ιστοσελίδας των θεματικών ενοτήτων.
Μπορείτε να προχωρήσετε πλέον ειδικότερα στο θέμα που έχετε επιλέξει. Περαιτέρω διευκρινίσεις δια ζώσης στις ώρες γραφείου.