Tag Archives: εργασίες

Σχετικά με το κλείσιμο της Σχολή, το αυριανό μάθημα και τις συναντήσεις

Πριν λίγο ενημερώθηκα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του Προέδρου του Τμ. Φυσικής, κ. Ν. Τετράδη, ότι το ΔΣ των φοιτητών -και όχι το συλλογικό όργανο, η Γενική Συνέλευση- αποφάσισε κλείσιμο της Σχολής αύριο για συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έχει εξαγγελθεί. Επειδή δε γνωρίζω τίποτε περισσότερο σχετικά με όλα τα παραπάνω, ενημερώνω τους αγαπητούς φοιτητές που με ρωτάνε αν θα γίνει το μάθημα, καθώς και οι προγραμματισμένες συναντήσεις για τις εργασίες, ότι αν μου αρνηθεί η είσοδος στη Σχολή, προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί τίποτε από τα παραπάνω.

Είναι επιπροσθέτως προφανές ότι δεν είμαι σύμφωνος με αυταρχικές πράξεις όπως η παραπάνω. Στο πρακτικό επίπεδο λοιπόν:

 • δε θα προγραμματισθεί συμπληρωματικό μάθημα προς αναπλήρωση του αυριανού προγραμματισμένου
 • Οι συναντήσεις για τις εργασίες ματαιώνονται. Όσοι/ες έχετε αναλάβει εργασίες θα κινηθείτε με αυτά που έχω αναρτήσει ήδη στη σχετική ιστοσελίδα.

Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία στον αγώνα μας.

Θέματα εργασιών στην “Πυρηνική Φυσική Ι”

Στον κατάλογο που παρατίθεται παρακάτω αναφέρονται προτάσεις θεμάτων για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Πυρηνική Φυσική Ι”. Διευκρινίζονται τα εξής:

 • Οι εργασίες είναι ατομικές. Δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία 2 ή περισσοτέρων ατόμων στο ίδιο ακριβώς θέμα
 • Οι εργασίες που παρατίθενται ακολούθως θα επιβλεφθούν αποκλειστικά από εμένα. Αντίστοιχα, ο κ. Στυλιάρης θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των θεμάτων που προτείνει ο ίδιος
 • Οι εργασίες θα ανατεθούν με χρονολογική προτεραιότητα αίτησης. Σε κάποια από τα θέματα υπάρχει πολλαπλότητα.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ την επίσημη εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνει καμία εργασία δεκτή.
 • Ο επιβλέπων θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της εργασίας με τακτικές συναντήσεις, τουλάχιστον 3-4 εντός του εξαμήνου
 • Θ1: Σκέδαση Rutherford και ανάλυση με Πυρηνικές Αντιδράσεις (NRA)
  • Σύντομη περιγραφή: Στο θέμα αυτό θα αναλυθούν πειραματικά δεδομένα από ακτινοβολήσεις στόχων με δέσμες πρωτονίων ή δευτερίων στον επιταχυντή βαρέων ιόντων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
  • Θ1.1 / Ανάλυση δεδομένων με τον κώδικα προσομοίωσης simΝRA (windows)
  • Θ1.2 / Ανάπτυξη κώδικα Monte Carlo για την προσομοίωση του πειράματος
  • Απαιτούμενα / Θεωρία NRA, γνώσεις Monte Carlo (για το Θ1.2), κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel, LoggerPro), γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 3 (2 για Θ1.1, 1 για Θ1.2)
 • Θ2: Προτυποποίηση αντιδράσεων (γ,n) σε πυρήνες με αστροφυσικό ενδιαφέρον
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα πραγματοποιηθούν συστηματικοί υπολογισμοί με τον κώδικα TALYS σε περιοχή ενεργειών με αστροφυσικό ενδιαφέρον για την εκτίμηση των ενεργών διατομών αντιδράσεων φωτονικής ενεργοποίησης.
  • Απαιτούμενα / Χρήση TALYS σε πλατφόρμα Linux, κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel, LoggerPro), γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 3
 • Θ3: Δυναμικό ΝΝ / θωράκιση πιονίων
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα αναζητηθούν θεωρητικά πρότυπα για την επίπτωση του νέφους πιονίων και θα διερευνηθούν φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
  • Απαιτούμενα / Γνώση αγγλικών, Mathematica ή Matlab/Octave ή κάποια γλώσσα προγραμματισμού
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 2
 • Θ4: Ραδιενεργές Δέσμες – Εργαστήρια παραγωγής εξωτικών ισοτόπων
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα πραγματοποιηθούν υπολογισμοί με τον κώδικα LISE++ (windows), με τον οποίο θα βρεθούν οι παράμετροι των μαγνητικών φακών και οπτικών στοιχείων για την παραγωγή δεσμών εξωτικών ισοτόπων
  • Απαιτούμενα / Γνώση αγγλικών, LISE++
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 2
 • Θ5: Χρόνοι ημιζωής – Σχήμα πυρήνα
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα αναζητηθεί η εξέλιξη του σχήματος ενός αποδιεγειρόμενου πυρήνα μέσω της εκτίμησης της τετραπολικής ροής μετάβασης, Qt, η οποία θα υπολογιστεί από διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα χρόνων ημιζωής.
  • Απαιτούμενα: Πρότυπο των φλοιών, λογιστικά φύλλα ή γλώσσα προγραμματισμού, κατασκευή γραφημάτων (αποκλείονται Excel,
   LoggerPro)
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ6: Πυρηνικός μαγνητισμός / Διαταραγμένες γωνιακές κατανομές
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα διερευνηθεί η επίπτωση στη γωνιακή κατανομή των εκπεμπόμενων φωτονίων που προκύπτει κατά την αποδιέγερση πυρήνων που έχουν υποστεί την επίδραση ισχυρών μαγνητικών πεδίων.
  • Απαιτούμενα: γνώση python ή άλλης γλώσσας προγραμματισμού, τεχνική monte carlo, γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ7: Παράγοντες μορφής νουκλεονίου
  • Σύντομη περιγραφή / Στο θέμα αυτό θα διερευνηθούν παράμετροι που επηρεάζουν τον παράγοντα μορφής (form factors) του νουκλεονίου μέσω υπολογισμών
  • Απαιτούμενα: γνώση προγραμματισμού ή Mathematica/Matlab/Octave, γνώση αγγλικών
  • Προσφερόμενες εργασίες (max): 1
 • Θ8: Θέμα σε συνεννόηση με το διδάσκοντα
  • Δίνεται η δυνατότητα να προτείνει ο/η ενδιαφερόμενος/η κάποιο θέμα που εμπίπτει στην περιοχή της Πυρηνικής Φυσικής και των εφαρμογών της σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή το πλαίσιο διεκπεραίωσης της εργασίας θα οριστεί με σαφήνεια στην αρχή της ανάληψης του θέματος.

Ώρες γραφείου και εργασίες για Πυρηνική Φυσική

Εν όψει της επικείμενης εξέτασης τονίζονται τα εξής

 • Ώρες γραφείου αύριο (Τρίτη 09.02.2016) 11-14’00 για ερωτήσεις/απορίες κτλ
 • Τετάρτη δε θα δεχθώ ερωτήσεις
 • Όσοι έχετε εργασίες ενημερώνω ότι καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τρίτη 16.02.2015 ΚΑΙ ΟΧΙ πέρα από αυτήν. Αν θέλετε να τις διορθώσω, το αργότερο ως αύριο θα πρέπει να μου τις έχετε στείλει ηλεκτρονικά.

Καλή επιτυχία

 

Εργασίες Πυρηνικής Φυσικής

Ενημερώνω όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ανανεωθεί τόσο το περιεχόμενο όσο και η δομή της ιστοσελίδας των θεματικών ενοτήτων.
Μπορείτε να προχωρήσετε πλέον ειδικότερα στο θέμα που έχετε επιλέξει. Περαιτέρω διευκρινίσεις δια ζώσης στις ώρες γραφείου.