Μπορεί ένα ηφαίστειο να αναπνέει;

Λίγες στιγμές μετά την επίσημη δημοσίευση στο Nature Scientific Reports, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο έχει αναρτηθεί εδώ.

Ο Κολούμπος είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση υποθαλάσσιου ηφαιστείου: είναι ρηχό (~500 m), είναι ενεργό, είναι κοντά σε έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, τη Σαντορίνη και παρουσιάζει μοναδική συμπεριφορά παγκοσμίως. Επιπλέον με χρήση εξελιγμένων μαθηματικών τεχνικών η ενεργή του συμπεριφορά προσομοιάζει έντονα τη συμπεριφορά ανάσας: κάθε δυο λεπτά η δυναμική του ισορροπία επαναλαμβάνει συγκεκριμένο μοτίβο, καταγεγγραμένη στις φυσικοχημικές ιδιότητες της στήλης νερού πάνω από το υδροθερμικό του πεδίο.

Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη, αλλά και πρώτη από μια σειρά επόμενων μελετών του ίδιου συστήματος, το οποίο έχει να επιδείξει ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές συμπεριφορές.

Το λινκ στο άρθρο.

Η μέρα του π / Pi Day

5 min before class and I have to post this else the day will sweep it through.

14 March (=3.14 in the US) is known as the π (3.14159) Day

To celebrate this very special day I am posting a Monte-Carlo method to calculate Pi.

Here is the link to the method a seen on Academo.org

You can try the code yourself in javascript:

var demo = new Demo({
    ui: {
        addOne: {
            title: “Add points one-by-one”,
            type: “button”
        },
        animate: {
            title: “Animate”,
            value: false,
        },
        speed: {
            title: “Speed”,
            value: 1,
            range: [5, 100],
            resolution: 1,
            input: “hidden”,
        },
        reset: {
            title: “Reset”,
            type: “button”
        },
    },
    animateID: null,
    totalPoints: 0,
    innerPoints: 0,
    radius: 250,
    init: function(){
        $(‘<canvas>’).attr({
            id: “my-canvas”,
            height: “500px”,
            width: “500px”,
        }).css({
            width: “100%”,
            “max-width”: “500px”,
            “max-height”: “500px”,
            “height”: “100%”,
            “margin”: “0 auto”,
            “display”: “block”,
            “border”: “solid 1px #CCC”
        }).appendTo(‘#demo’);
        this.scale = d3.scale.linear()
                    .domain([-1, 1])
                    .range([0, 500]);
        this.canvas = document.getElementById(“my-canvas”);
        this.context = this.canvas.getContext(“2d”);
        this.initCanvas();
        $(“#ui-container”).prepend(“<div class=’interface’ id=’js-points-data’></div>”);
        $(“#js-points-data”).append(“Total Number of points: <span class=’js-total-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Points within circle: <span class=’js-inner-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Pi estimation: <span class=’js-pi-estimation’></span><br />”);
    },
    initCanvas: function(){
        this.context.clearRect(0,0,500,500);
        this.context.strokeStyle = “#999”;
        this.context.beginPath();
        this.context.arc(this.scale(0), this.scale(0), this.radius, 0, 2 * Math.PI);
        this.context.stroke();
    },
    animate: function(){
        this.animateID = window.requestAnimationFrame(this.animate.bind(this));
        this.update();
    },
    reset: function(){
        this.totalPoints = 0;
        this.innerPoints = 0;
        this.updateDisplay();
    },
    updateDisplay: function(){
        $(“.js-inner-points”).html(this.innerPoints);
        $(“.js-total-points”).html(this.totalPoints);
        var piEstimate = (4 * this.innerPoints / this.totalPoints).toFixed(5);
        if (this.totalPoints == 0){
            piEstimate = “”;
        }
        $(“.js-pi-estimation”).html(piEstimate);
    },
    update: function(e){
        if (e == “speed”){
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == true) {
            this.animate();
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == false) {
            window.cancelAnimationFrame(this.animateID);
        } else if (e == “reset”) {
            this.initCanvas();
            this.reset();
        } else {
            if (e == “addOne”){
                var numberToAdd = 1;
            } else {
                var numberToAdd = this.ui.speed.value;
            }
            for (var i = 0 ; i < numberToAdd ; i++){
                var randomX = Math.random() * 2 – 1;
                var randomY = Math.random() * 2 – 1;
                this.context.beginPath();
                if (Math.pow(this.scale(randomX) – this.scale(0), 2) + Math.pow(this.scale(randomY) – this.scale(0), 2) > Math.pow(this.radius, 2)){
                    this.context.fillStyle = “blue”;
                } else {
                    this.context.fillStyle = “red”;
                    this.innerPoints++;
                }
                this.context.fillRect(this.scale(randomX),this.scale(randomY),1,1);
                this.totalPoints++;
                this.updateDisplay();
            }
        }
    }
});

 

Have a real Haπ Day!

Ερευνητικό Σεμινάριο

Αύριο έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής το φίλο και συνάδελφο Δρ. Διονύση Πατήρη. Αν σας φέρει ο δρόμος, ο Διονύσης έχει να μας δείξει υπέροχα πράγματα από την ερευνητική του δραστηριότητα, μέσα και έξω από το μαγικό χώρο της θάλασσας. Πληροφορίες ακολούθως:

Σεμινάριο Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων
Τρίτη 07 Μαρτίου 2017, ώρα 12’00, Αίθουσα Σεμιναρίων Τομέα Β

Ομιλητής
Δρ. Διονύσιος Πατήρης (ΕΛΚΕΘΕ)

Τίτλος
Ράδιο-οικολογία και εφαρμογές ραδιοϊχνηθέτησης στο θαλάσσιο περιβάλλον

Περίληψη
Υπάρχουν ραδιενεργά στοιχεία στη θάλασσα? Απειλούν το περιβάλλον
και την κοινωνία? Βοηθούν την επιστήμη? Στην απάντηση αυτών των
ερωτημάτων αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες το ερευνητικό πεδίο
που αφορά στην μελέτη της «ραδιενέργειας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
Η ανάπτυξη σύγχρονων ανιχνευτικών συστημάτων και μεθοδολογιών επιτρέπουν
την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης ραδιενεργών
στοιχείων με σκοπό την ράδιο-οικολογία αλλά και την ραδιοϊχνηθέτηση.
Η μία αποσκοπεί στην προστασία φύσης και ανθρώπου η δεύτερη στην μελέτη
και κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Υποθαλάσσια ηφαίστεια, πηγές
υπόγειου γλυκού νερού στη θάλασσα, εκροές αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα,
χρονολόγηση ιζηματογενών διαδικασιών, μετακίνηση θαλάσσιων μαζών είναι
μερικά από τα φυσικά δυναμικά φαινόμενα που προσεγγίζονται με χρήση
ραδιοϊχνηθετών. Στην ομιλία θα παρουσιασθούν οι τεχνολογικές καινοτομίες
και οι ερευνητικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ομάδα φασματομετρίας-γ
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

NuSPIN 2017 – First Circular

[from my mailbox]

Dear Colleagues,

Please find attached the First Circular of the Second Workshop of the Nuclear Spectroscopy Instrumentation Network of ENSAR2 (NuSpIn) will be held in GSI on June 26th-29th, 2017.
The NUSPIN 2017 Workshop will host the AGATA Annual Collaboration Meeting.
Meetings of the NUSPIN Scientific Committee and the Working Groups will take place during the same week.

Looking forward to seeing you at GSI,

With best regards,

The NUSPIN 2017 Organizing Committee

http://indico.gsi.de/conferenceDisplay.py?confId=5649

Έναρξη “Ατομική & Μοριακή Φυσική”

Οι παραδόσεις των διαλέξεων του μαθήματος “Ατομική και Μοριακή Φυσική” για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα “Ήρων” του τμ. Φυσικής σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Τετάρτη 11-13’00

Παρασκευή 09’00-11’00

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.

Έναρξη παραδόσεων Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τα Στοιχειώδη Σωμάτια

Η ανακοίνωση που ακολουθεί έχει αναρτηθεί νωρίτερα στο eclass
 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ” 2016-2017

– Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 –

Το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 έχει ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ Α’

Τρίτη, 09:00-12:00, Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Παρασκευή, 14:00-16:00, Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Διδάσκοντες: Μ. Βασιλείου, Θ. Μερτζιμέκης

Έναρξη: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

 

ΤΜΗΜΑ Β’

Δευτέρα, 12:00-15:00, Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Πέμπτη, 9:00-11:00, Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Διδάσκων: Ε. Στυλιάρης

‘Εναρξη: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

 

Από τους διδάσκοντες

NPA8 registration deadline approaching fast

The following is an email I received earlier this morning. I think it is worth-sharing.


Dear colleague,

the deadline for abstract submission to the 8th Nuclear Physics in Astrophysics International conference is approaching (February, 5).
If you plan to submit an abstract, please proceed at your earliest convenience. We appreciate your cooperation.
The abstract template, available at the conference website
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=10834,
is also attached to this email, for your convenience.

Thanks to the support of the European Physical Society, a limited number of travel grants will be available to EPS Individual Members (see the EPS webpage for application).
A limited partial support will be also provided to young scientists not being able otherwise to attend the conference.

We kindly ask you to upload your abstract in pdf format in the conference website:
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=10834
The submitted abstracts will be reviewed by the Program Committee.
Selected abstracts will be considered for either oral or poster presentation.
A poster prize of 200 € granted by the European Physical Society will be awarded during the conference.

The scientific program will be structured around the following topics:
• Big Bang nucleosynthesis and the early universe
• Explosive scenarios in astrophysics: observations, theory and experiments
• Indirect methods in nuclear astrophysics
• Neutrinos in astrophysics
• Neutron stars and the equation of state of dense matter
• Nuclear physics with lasers
• Stellar evolution and nucleosynthesis
• Tools, techniques and facilities
• Underground nuclear astrophysics

We remind you that the conference will be held from June 18th through June 23rd, 2017 in Catania, Italy, at the INFN – Laboratori Nazionali del Sud.

A preliminary list of the invited speakers is also available at the conference website.

All correspondence and requests concerning the conference should be sent to:
npa8@lns.infn.it

We look forward to seeing you in Catania.

Sincerely Yours
C. Spitaleri and M. Lattuada
on behalf of the NPA8 Local Organizing Committee

ps. We apologize for multiple emails. Please, feel free to forward this email to whoever might be interes

Πυρηνική Φυσική Ι

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους και όλες που με ζήλο και αφοσίωση παρακολούθησαν την “Πυρηνική Φυσική” κατεύθυνσης. Δεύτερη χρονιά διδασκαλίας από το 2015 που μου (συν)ανατέθηκε μετά τη μακρόχρονη παρουσία έμπειρων συναδέλφων που αποχώρησαν και έχω την εντύπωση ότι οι χονδροκομμένες ατέλειες της περσινής χρονιάς συμμαζεύτηκαν σε πρώτη προσέγγιση. Ελπίζω ότι του χρόνου θα υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθεί και η βελτίωση δεύτερης τάξης, με καλύτερες σημειώσεις, περισσότερες ασκήσεις και συζήτηση στο επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί τη φετινή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η κατεύθυνση Πυρηνικής έχει (σίγουρα) τους καλύτερους φοιτητές στο Τμήμα Φυσικής. Είναι επίσης ιδιαίτερα τιμητικό που τα παιδιά αυτά προσπαθούν με κόπο να εκπληρώσουν τα όνειρά τους εν μέσω τόσων αναταράξεων και αστάθειας. Για όλα αυτά, για την κοινή μας πορεία στις σπουδές τους, τους ευχαριστώ.

Όσοι από σας ετοιμάζεστε για την εξέταση της ερχόμενης Τετάρτης, να σας ενημερώσω ότι έχει ανανεωθεί το φυλλάδιο ασκήσεων στο eclass και θα είμαι διαθέσιμος την Τρίτη για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά. Καλή επιτυχία στην εξέταση!

2017: Year of Sabotage (a #mixtape)

“2017: Year of Sabotage” [warning: explicit lyrics]

 1. DMX – My Niggas
 2. Nine Inch Nails – The hand that feeds
 3. Action Bronson – Standing in the Rain
 4. The Clean – Tally Ho
 5. Zounds – Can’t chear karma
 6. Lush – Ladykillers
 7. The Hellacopters – It’s good but it’s just ain’t right
 8. Fugazi – Bad Mouth
 9. Jello Biafra – Love me, I’m liberal
 10. The Ramones – Chain Saw
 11. Rob Zombie – Superbeast
 12. Beastie Boys – Sabotage

Or listen to the playlist directly on Spotify

enjoy luscious 2017 y’all

Assistant Professor | Department of Physics | University of Athens