Έναρξη μαθημάτων Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τα Στοιχειώδη Σωμάτια

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Α του μαθήματος Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & Στοιχειώδη Σωμάτια (Βασιλείου-Μερτζιμέκης) θα ξεκινήσει παραδόσεις την Τετάρτη 14.02.2018 στο Αμφιθέατρο “Θαλής”.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο τμήμα:

Τρίτη 09’00-12’00 (Αμφ. “Ίππαρχος”)

Τετάρτη 11’00-13’00 (Αμφ. “Θαλής”)

Καλή αρχή σε όλους και όλες

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΕΛΙΔΕΚ – Μεταδιδάκτορες

Μόλις πριν λίγο αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τη δράση ΕΛΙΔΕΚ “ενίσχυση μεταδιδακτόρων”. Για τις φυσικές επιστήμες, υπάρχει το όριο των 24 προτάσεων προς χρηματοδότηση, το οποίο αντιστοιχεί σε βαθμολογία 84.

Έγκριση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για επτά (7) Επιστημονικές Περιοχές, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Στην Πυρηνική Φυσική (βασική ή εφαρμογές) δεν υπάρχει καμία που να ξεπερνά το όριο αυτό, νομίζω 75 είναι η πιο υψηλή που βρίσκεται. Εξαιρετικά ανησυχητικό για το μέλλον του πεδίου, καθώς οι μεταδιδάκτορες πρέπει να ενισχυθούν για να είναι έτοιμοι να αποτελέσουν την επόμενη γενιά μελών ΔΕΠ στο αντικείμενο. Χωρίς εμπειρία δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

DIY Science

I started my scientific adventures a quarter of a century ago. I am not very old, but I am not young either. When I started, I was full of dreams, ambitions, plans for the future. Some of them have come true, some others not, some others had to be adjusted as time went by and maturity kicked in. But my passion for science-studying, making and disseminating have played all central roles in what one could call an academic career after all this time.

In this exciting trip I’ve had several mishaps, several failures, many major and minor disappointments. I’ve lost friends and colleagues, I’ve earned others. For sure I found great mentors that shed bright lights on the tough road ahead and made me feel comfortably about myself and science. I am deeply thankful for all the guidance and training and education they gave me.

This coming Wednesday is my anniversary No. 7 at the University of Athens as an Assistant Professor at the Department of Physics. For those who do not know me, what I do for living (and fun!) is related to studying the fundamental constituents of matter, the ones forming the very big and very small bodies we see in the universe. Nuclear Physics it is. Two years ago I got my precious tenure, essentially having next-to-none financial support by the university or the Greek state to form a group, build an instrument or travel abroad to collaborate with foreign colleagues in big labs. Luckily enough, some mobility money from EU have helped a lot to keep in touch with current trends, participate in international collaborations and important experiments.

Promotion to the next academic rank in Greece is so much more political than other places I know. You can leave a large portion of your scientific life in what I call “an isomeric state of rank” if you disturb ierarchy or accidentally get in the center of internal political turbulence (oh, it can get nasty if you have the unfortunate luck to have big egos fighting big egos around here). But what bothers me most is that you have no means to prove yourself in the real field that should matter and could boost your career: research.

I am sick and tired with the conditions I try to do research here. I have dug out all kind of boxes in the stockroom with small detectors, old NIM units, bad cables, broken magnets and power supplies (I even found an old HPGe detector) being abandonded literally for decades to rot, I have taken them out, tested them, repaired them, upgraded them and put them in operation. I am proud of this DIY way of doing science, educating young guys, motivating them to put their hands into greese and dirt and get blood on their fingers and finally do something with that damn thing. But i am really sick and tired. This is not research of the future, this is not the way to drive the scientific potential of the best Physics Dept in the country to new endeavors, this is unfair for them and for me.

Last week, I finished writing  and submitted my first proposal to a Greek funding agency. I have spent my Christmas vacation to write the whole thing up, do the math in money, plan the proper activities, all for just the possibility to have 40k EUR for a few small detectors and a magnet. Not even close for what I really need, but it is the only chance that has been given to me and the rest of the scientific community in Greece since 2010, after the crisis has started. The first Open Call for Proposals offered by the Greek State. I, we, hope it won’t be the last for another 8-10 years. Whatever the chances to get through evaluation, I see this as my last opportunity to build something new from scratch, something completely mine. Before I call it quits and fly off from this rotten, pathetic system and do something useful for myself and the society. 

All this sounds weird: I used to love the DIY way of doing things…

(anyone hiring out there?)

Τελικά Αποτελέσματα κύκλου χρηματοδότησης ΕΔΒΜ34 – Δεκ 2017

Σήμερα ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του κύκλου χρηματοδότησης ΕΔΒΜ34 “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Nέους Ερευνητές”. Αναλυτικά μπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα eduIII.gr. Παρακάτω παραθέτω ένα γράφημα που δημιούργησα πρόχειρα από τα δεδομένα που βρήκα εκεί περισσότερο ως οπτική απεικόνιση, που για κάποιους είναι πιο “ευανάγνωστη” από τον αντίστοιχο πίνακα. Δυστυχώς δεν είχα πρόχειρα τα στατιστικά των προτάσεων ανά ίδρυμα, ώστε να δώσω και τα ποσοστιαία αποτελέσματα. Το γράφημα λοιπόν περιορίζεται στην παράθεση του απόλυτου αριθμού εγκεκριμμένων προτάσεων ανά ίδρυμα. Προεξέχει με μεγάλη διαφορά το ΑΠΘ, σχεδόν το 25% του συνολικού αριθμού (63 από 246 συνολικά).

Αποτελέσματα ΕΔΒΜ34

Βραβεία Ακαδημίας Αθηνών 2017

Συνηθίζω να αφιερώνω λίγο χρόνο στην παράθεση των δεικτών των εργασιών που βραβεύονται από την Ακαδημία Αθηνών, με έμφαση στις Θετικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Μηχανικών. Το βλέπω λίγο σαν παιχνίδι, αλλά έχει και κάποιο ενδιαφέρον σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης, και ίσως για κάποιους, με το επίπεδο των ίδιων των εργασιών που συμμετέχουν και τελικά βραβεύνται.

Ειδικότερα φέτος, αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί εδώ.

Για τα βραβεία που έχουν αποδοθεί σε δημοσιευμένες εργασίες (υπάρχουν και κάποιες για συνολική προσφορά, ακαδημαϊκές επιδόσεις κτλ, αναλυτικά τα κριτήρια και οι θεματικές περιοχές των βραβείων για το 2017 εδώ), παραθέτω τον παρακάτω πίνακα, με τα σχόλια δικά σας.

Πτυχιούχοι 2017 – Μερικά στατιστικά

Ημέρα ορκωμοσίας για το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ σήμερα και εκτός από τη λάμψη των πτυχιούχων μας και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε υπάρχουν και οι αριθμοί. Ορκίστηκαν συνολικά 127 φοιτητές μας, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου 2017 (63 άτομα) και Σεπτεμβρίου 2017 (64 άτομα). Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η κατανομή του αριθμού των φοιτητών και φοιτητριών μας σε σχέση με το συνολικό χρόνο φοίτησης. Σημειώνεται ότι η φοίτηση είναι τετραετής. Στο γράφημα Ιούνιος και Σεπτέμβριος λογίζονται το ίδιο σε ό,τι αφορά στον ακέραιο χρόνο φοίτησης πχ (6 έτη φοίτησης και στις δυο περιπτώσεις και όχι 6 και 6.5).

Πτυχιούχοι Φυσικής ΕΚΠΑ 2017

Οι τάσεις είναι ξεκάθαρες. Υπάρχει μια ισχυρή συγκέντρωση των πτυχιούχων γύρω από τα 6 έτη φοίτησης. Ο κύριος όγκος φοίτησης είναι ανάμεσα στα 4 και στα 8 έτη, ενώ υπάρχει εύρος στην κατανομή που εκτείνεται ως τα 18 έτη, παρά τη μικρή συχνότητα εμφάνισης.

Προσωπικά, δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη κατανομή για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί δηλώνει ότι υπάρχει μια τάση συσσώρευσης φοιτητών λόγω αδυναμίας να κρατηθούν σε συγχρονισμό με τη ροή της διδασκαλίας, όπως είναι κατανεμημένη στα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και οι παρακολουθήσεις δεν είναι υποχρεωτικές. Υπό αυτή τη σκοπιά και σε συνδυασμό με τις “παραδοσιακές” παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος μια τέτοια καμπύλη δε φαντάζει περίεργη.

Κρατάω το ότι χρειαζόμαστε δουλειά ακόμη, τόσο οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όσο και οι φοιτητές. Οι τελευταίοι πρέπει επιπλέον να δείξουν σοβαρότητα στις σπουδές τους με τακτική παρακολούθηση και μελέτη καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι δύο καθοριστικές παράμετροι γα την επιτυχία στο Τμήμα Φυσικής.

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβ 2018

Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής (κανονική και πτυχιακή). Μπορείτε να το βρείτε εδώ

 

Ειδικότερα για τα μαθήματα που με αφορούν:

Χειμ. εξάμηνο

 • Πυρηνική Φυσική Ι, 31.01.2018,14’00-17’00, Αμφ. “Δημόκριτος”

Εαρινό εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, 23.02.2018, 18’00-21’00, όλα τα αμφιθέατρα
 • Ατομική και Μοριακή Φυσική, 26.02.2018, 18’00-21’00, Αμφ. Ίππαρχος

 

 

Can hell break out of a .2% difference in Planck’s constant?

This is an untold story, part of my personal history in academia, when all things were still coming up roses on me. Somehow, the news regarding the update of four of the fundamental constants we use in Physics and science triggered a memory.

It is 2001, last few months of data analysis towards my PhD thesis. A shared data set between my folder and a senior German collaborator’s one is analyzed in parallel with two different methods. Final results show up eventually from both sides and we immediately see that there is a constant 0.2% difference in the extracted values, despite that they should be exaclty the same in principle. Intense discussion breaks out among all collaborators why this is happening. As a student I was the easy target: “you, Theo, have made a mistake”. New round of independent analysis breaks out by a post-doc. He comes back with the same results I produced and still a persistent 0.2% difference with the German guy’s values.

A month later, we are still stuck. The 0.2% does not go away whatever the effort. Then, I decide to dig better. I revisit the fundamental constants, Planck’s h and speed of light, c I found in the CODATA evaluated tables. Cross-checking with the German collaborator shows he had used values found in an appendix of a nuclear structure book published in the ’60s. The values merely differed by exactly 0.2%. A couple of hours after our discovery, I get chinese for lunch and a fortune cookie offers me a metaphysical touch with the quote: “The truth is in the numbers”.

I remembered this story earlier in the morning, when I read about the update of the fundamental constants. The new values can be found in this paper. Just use them cautiously; they might give you hell. Especially if you are a PhD student.

(ημι)Ερευνητικές εργασίες για πρωτοετείς του τμήματος Φυσικής

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που παρακολούθησαν το σεμιναριακό μάθημα Σύγχρονα Θέματα Φυσικής την Πέμπτη 5 και 12.10.2017

Τα θέματα που είναι διαθέσιμα προς ενασχόληση σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα NuSTRAP παρατίθενται ακολούθως.

Τονίζεται ότι βασικές προϋποθέσεις είναι:

 • η γνώση αγγλικών
 • η συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
 • το ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • η όρεξη για δουλειά

Γενική θεματολογία

 1. Υπολογισμοί ενεργών διατομών πυρηνικών αντιδράσεων με στατιστικά μοντέλα. Έμφαση σε εκρηκτικά αστρικά περιβάλλοντα όπου το δίκτυο διεργασιών p-process παίζει σημαντικό ρόλο
 2. Διερεύνηση θεωρητικών εξισώσεων που εμπλέκονται στην εκπομπή ακτινοβολίας γάμμα κατόπιν ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης των πυρήνων
 3. Ανάπτυξη κώδικα για προσομοίωση διαταραχών των πυρηνικών διεγέρσεων λόγω ύπαρξης ισχυρών μαγνητικών πεδίων
 4. Φαινόμενο NMR στη β αποδιέγερση
 5. Διερεύνηση εξισώσεων που αφορούν την κατανομή ακτινοβολίες σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με υπέρλεπτα πεδία
 6. Ανάπτυξη θαλάμου κενού και χαρακτηρισμός ανιχνευτή φορτισμένων σωματιδίων
 7. Μετρήσεις φυσικής και ανθρωπογενούς ραδιενέργειας με χρήση φορητού σπινθηριστή
 8. Μελέτη εξισώσεων κινητικής ραδιοϊσοτόπων στο περιβάλλον
 9. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην πυρηνική φυσική (nuclear physics calculator)
 10. Συλλογή, καταγραφή και κατηγοριοποίηση δεδομένων που προέρχονται από μετρήσεις πυρηνικών ακτίνων για τον εμπλουτισμό της μοναδικής παγκοσμίως βάσης δεδομένων magneticmoments.info
 11. Δράσεις εκλαΐκευσης και προώθησης της επιστήμης (Lego-based, MSU outreach center activities etc)
 12. Προσομοιώσεις/επιλύσεις/περιγραφές εξισώσεων με Mathematica
 13. Παράγοντες μορφής πρωτονίου μέσω ολοκληρωτικών εκφράσεων και υπολογισμών (Mathematica, Matlab etc)
 14. Υπολογισμοί δοσιμετρίας για διαστημικές εφαρμογές

Όπως πάντα είμαι ανοιχτός σε ιδέες και εναλλακτικές προτάσεις, αρκεί να βρίσκονται στη γενικότερη θεματική της Πυρηνικής Φυσικής και των εφαρμογών της.

Όσοι/ες ενδιαφέρεστε, επιλέξτε το ΠΟΛΥ ΔΥΟ (2) θεματικές περιοχές και δηλώστε τες με email στο οποίο θα δίνετε το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου σας και το επίσημο email επικοινωνίας, κατά προτίμηση αυτό που σας δίνει το Τμ. Φυσικής, (sphXXXXX@uoa.gr). Τελευταία μέρα δηλώσεων είναι η Τετάρτη 18.10.2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης.

Όσοι/ες έχετε ήδη επικοινωνήσει με email, θα λάβετε ενημέρωση ηλεκτρονικά το πολύ ως την Κυριακή το βράδυ.

Assistant Professor | Department of Physics | University of Athens