All posts by tmertzi

Ώρες γραφείου για την εξεταστική Σεπτεμβρίου

Ενημέρωνονται οι αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες ότι για το τρέχον διάστημα που περιλαμβάνει την εξεταστική Σεπτεμβρίου θα είμαι διάθεσιμος για απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα και απορίες σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα κατόπιν προσωπικής συνεννοήσεως. Τονίζω ότι θα δέχομαι ερωτήματα ως και 2 μέρες νωρίτερα από την εξέταση (αποκλείονται δηλ. η παραμονή και η ημέρα εξέτασης).

Υπενθυμίζεται ότι καλό θα ήταν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και το ΑΜ σας.

Καλή επιτυχία στην εξεταστική που έπεται.

ΘΜ

Getting ready for HNPS2017

It’s been a while since my last blog post. I have been really busy with end of the semester and preparing for a couple of Conferences where our group are participating.

The first one is coming up this weekend, Friday and Saturday 9-10.06.2017. It is the 26th Annual Symposium of our Hellenic Nuclear Physics Society, our little body of nuke people who gather together, present their recent works and give lots of space to young researchers to immense in what is going on in our field.

This year we have prepared an impressive number of 7 posters and 1 oral talk spanning all aspects of our scientific activities. The NuSTRAP group are active in three main directions, namely nuclear structure, nuclear reactions and applications of radiation including instrumentation and environmental studies. Despite being mostly preliminary, our results are publicly available online. You can visit this page to view our recent posters and if you fancy, give us some feedback or publicize our work to the social media. I stress out the fact that the majority of the work has been carried out by undergrads who spend a lot of time and showed exceptional eagerness to advance science while getting educated.

We will be standing next to our posters this coming Friday and Saturday, here is a link to the official program of HNPS2017. This is the list of posters:

  1. doi: 10.6084/m9.figshare.5084128 (S. Kolovi et al.)
  2. doi: 10.6084/m9.figshare.5080099 (C. Andrikopoulos et al.)
  3. doi: 10.6084/m9.figshare.5072245 (E.-M. Lykiardopoulou et al.)
  4. doi: 10.6084/m9.figshare.5086039 (I. Sideris et al.)
  5. doi: 10.6084/m9.figshare.5057854 (V. Lagaki et al.)
  6. doi: 10.6084/m9.figshare.5071840 (G. Zagoraios et al.)
  7. doi: 10.6084/m9.figshare.5089747 (N. Togia et al.)

I will be tweeting using the hashtag #hnps2017, so if you are a fellow tweep, please stand by.

[paper] Spin and magnetic moment of 23Mg

Spin and magnetic moment of 23Mg

D. Yordanov et al.

doi: 10.1088/1361-6471/aa718b

A negative magnetic moment of 23Mg has been determined by high-resolution laser spectroscopy at CERN-ISOLDE. The absolute value is in agreement with previous measurements by nuclear magnetic resonance while the sign points at high-seniority configurations. The result is consistent with shell-model predictions for nuclei with valence nucleons in the sd shell.

Μπορεί ένα ηφαίστειο να αναπνέει;

Λίγες στιγμές μετά την επίσημη δημοσίευση στο Nature Scientific Reports, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο έχει αναρτηθεί εδώ.

Ο Κολούμπος είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση υποθαλάσσιου ηφαιστείου: είναι ρηχό (~500 m), είναι ενεργό, είναι κοντά σε έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, τη Σαντορίνη και παρουσιάζει μοναδική συμπεριφορά παγκοσμίως. Επιπλέον με χρήση εξελιγμένων μαθηματικών τεχνικών η ενεργή του συμπεριφορά προσομοιάζει έντονα τη συμπεριφορά ανάσας: κάθε δυο λεπτά η δυναμική του ισορροπία επαναλαμβάνει συγκεκριμένο μοτίβο, καταγεγγραμένη στις φυσικοχημικές ιδιότητες της στήλης νερού πάνω από το υδροθερμικό του πεδίο.

Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη, αλλά και πρώτη από μια σειρά επόμενων μελετών του ίδιου συστήματος, το οποίο έχει να επιδείξει ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές συμπεριφορές.

Το λινκ στο άρθρο.

Η μέρα του π / Pi Day

5 min before class and I have to post this else the day will sweep it through.

14 March (=3.14 in the US) is known as the π (3.14159) Day

To celebrate this very special day I am posting a Monte-Carlo method to calculate Pi.

Here is the link to the method a seen on Academo.org

You can try the code yourself in javascript:

var demo = new Demo({
    ui: {
        addOne: {
            title: “Add points one-by-one”,
            type: “button”
        },
        animate: {
            title: “Animate”,
            value: false,
        },
        speed: {
            title: “Speed”,
            value: 1,
            range: [5, 100],
            resolution: 1,
            input: “hidden”,
        },
        reset: {
            title: “Reset”,
            type: “button”
        },
    },
    animateID: null,
    totalPoints: 0,
    innerPoints: 0,
    radius: 250,
    init: function(){
        $(‘<canvas>’).attr({
            id: “my-canvas”,
            height: “500px”,
            width: “500px”,
        }).css({
            width: “100%”,
            “max-width”: “500px”,
            “max-height”: “500px”,
            “height”: “100%”,
            “margin”: “0 auto”,
            “display”: “block”,
            “border”: “solid 1px #CCC”
        }).appendTo(‘#demo’);
        this.scale = d3.scale.linear()
                    .domain([-1, 1])
                    .range([0, 500]);
        this.canvas = document.getElementById(“my-canvas”);
        this.context = this.canvas.getContext(“2d”);
        this.initCanvas();
        $(“#ui-container”).prepend(“<div class=’interface’ id=’js-points-data’></div>”);
        $(“#js-points-data”).append(“Total Number of points: <span class=’js-total-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Points within circle: <span class=’js-inner-points’>0</span><br />”);
        $(“#js-points-data”).append(“Pi estimation: <span class=’js-pi-estimation’></span><br />”);
    },
    initCanvas: function(){
        this.context.clearRect(0,0,500,500);
        this.context.strokeStyle = “#999”;
        this.context.beginPath();
        this.context.arc(this.scale(0), this.scale(0), this.radius, 0, 2 * Math.PI);
        this.context.stroke();
    },
    animate: function(){
        this.animateID = window.requestAnimationFrame(this.animate.bind(this));
        this.update();
    },
    reset: function(){
        this.totalPoints = 0;
        this.innerPoints = 0;
        this.updateDisplay();
    },
    updateDisplay: function(){
        $(“.js-inner-points”).html(this.innerPoints);
        $(“.js-total-points”).html(this.totalPoints);
        var piEstimate = (4 * this.innerPoints / this.totalPoints).toFixed(5);
        if (this.totalPoints == 0){
            piEstimate = “”;
        }
        $(“.js-pi-estimation”).html(piEstimate);
    },
    update: function(e){
        if (e == “speed”){
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == true) {
            this.animate();
        } else if (e == “animate” && this.ui.animate.value == false) {
            window.cancelAnimationFrame(this.animateID);
        } else if (e == “reset”) {
            this.initCanvas();
            this.reset();
        } else {
            if (e == “addOne”){
                var numberToAdd = 1;
            } else {
                var numberToAdd = this.ui.speed.value;
            }
            for (var i = 0 ; i < numberToAdd ; i++){
                var randomX = Math.random() * 2 – 1;
                var randomY = Math.random() * 2 – 1;
                this.context.beginPath();
                if (Math.pow(this.scale(randomX) – this.scale(0), 2) + Math.pow(this.scale(randomY) – this.scale(0), 2) > Math.pow(this.radius, 2)){
                    this.context.fillStyle = “blue”;
                } else {
                    this.context.fillStyle = “red”;
                    this.innerPoints++;
                }
                this.context.fillRect(this.scale(randomX),this.scale(randomY),1,1);
                this.totalPoints++;
                this.updateDisplay();
            }
        }
    }
});

 

Have a real Haπ Day!

Ερευνητικό Σεμινάριο

Αύριο έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής το φίλο και συνάδελφο Δρ. Διονύση Πατήρη. Αν σας φέρει ο δρόμος, ο Διονύσης έχει να μας δείξει υπέροχα πράγματα από την ερευνητική του δραστηριότητα, μέσα και έξω από το μαγικό χώρο της θάλασσας. Πληροφορίες ακολούθως:

Σεμινάριο Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων
Τρίτη 07 Μαρτίου 2017, ώρα 12’00, Αίθουσα Σεμιναρίων Τομέα Β

Ομιλητής
Δρ. Διονύσιος Πατήρης (ΕΛΚΕΘΕ)

Τίτλος
Ράδιο-οικολογία και εφαρμογές ραδιοϊχνηθέτησης στο θαλάσσιο περιβάλλον

Περίληψη
Υπάρχουν ραδιενεργά στοιχεία στη θάλασσα? Απειλούν το περιβάλλον
και την κοινωνία? Βοηθούν την επιστήμη? Στην απάντηση αυτών των
ερωτημάτων αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες το ερευνητικό πεδίο
που αφορά στην μελέτη της «ραδιενέργειας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
Η ανάπτυξη σύγχρονων ανιχνευτικών συστημάτων και μεθοδολογιών επιτρέπουν
την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης ραδιενεργών
στοιχείων με σκοπό την ράδιο-οικολογία αλλά και την ραδιοϊχνηθέτηση.
Η μία αποσκοπεί στην προστασία φύσης και ανθρώπου η δεύτερη στην μελέτη
και κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Υποθαλάσσια ηφαίστεια, πηγές
υπόγειου γλυκού νερού στη θάλασσα, εκροές αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα,
χρονολόγηση ιζηματογενών διαδικασιών, μετακίνηση θαλάσσιων μαζών είναι
μερικά από τα φυσικά δυναμικά φαινόμενα που προσεγγίζονται με χρήση
ραδιοϊχνηθετών. Στην ομιλία θα παρουσιασθούν οι τεχνολογικές καινοτομίες
και οι ερευνητικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ομάδα φασματομετρίας-γ
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

NuSPIN 2017 – First Circular

[from my mailbox]

Dear Colleagues,

Please find attached the First Circular of the Second Workshop of the Nuclear Spectroscopy Instrumentation Network of ENSAR2 (NuSpIn) will be held in GSI on June 26th-29th, 2017.
The NUSPIN 2017 Workshop will host the AGATA Annual Collaboration Meeting.
Meetings of the NUSPIN Scientific Committee and the Working Groups will take place during the same week.

Looking forward to seeing you at GSI,

With best regards,

The NUSPIN 2017 Organizing Committee

http://indico.gsi.de/conferenceDisplay.py?confId=5649

Έναρξη “Ατομική & Μοριακή Φυσική”

Οι παραδόσεις των διαλέξεων του μαθήματος “Ατομική και Μοριακή Φυσική” για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα “Ήρων” του τμ. Φυσικής σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Τετάρτη 11-13’00

Παρασκευή 09’00-11’00

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.