Η ομιλία του Υπουργού Παιδείας στην πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Παραθέτω το κείμενο όπως διανεμήθηκε ηλεκτρονικά από τις εσωτερικές λίστες μηνυμάτων του ΕΚΠΑ και χωρίς προσωπικά σχόλια.

omilia